Bună ziua tuturor!

Astăzi sunt la evenimentul de consultare organizat de Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului (ACEDO) la București, la sala JADE, UZINEXPORT, în cadrul proiectului ”Dialog Social pentru politici publice alternative în educația timpurie”.

S-au adunat aici reprezentanți ai unor importante organizații din domeniul educației timpurii și preșcolare, pentru a sprijini ACEDO în efortul de a elabora și propune o alternativă viabilă de implementare a educației timpurii în România. Suntem în plină discuție și dezbatere și ascultăm cu interes concluziile rezultatelor activităților derulate până în prezent în cadrul proiectului.

Unul dintre aceste rezultate este și platforma de dialog social dedicată nu doar propunerii alternative dezvoltate în proiect, ci și tuturor celor care doresc să se informeze și să propună, la rândul lor, politici alternative. Îl puteți consulta aici:

https://www.dialogpublic.ro/proiect/prezentare/9-prezentare-proiect/14-detalii-proiect.html

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității Aociației Centrul pentru Educație și Drepturile Omului de a formula și promova o propunere de politică publică alternativă la inițiativele existente în domeniul educației timpurii. Pentru a realiza acest obiectiv, se urmărește:

  • consolidarea dialogului social și civic în rândul organizațiilor și instituțiilor implicate în proiecte, programe și politici publice în domeniul educației timpurii
  • evaluarea impactului politicilor în domeniul educației timpurii și prezentarea concluziilor de la nivel internațional și național în cadrul unui studiu
  • sensibilizarea autorităților publice și responsabilizarea partenerilor sociali și a organizațiilor neguvernamentale în susținerea și promovarea politicii publice alternative realizate în cadrul proiectului.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 16 luni și este implementat în parteneriat cu Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia.

Proiectul ”Dialog Social pentru politici publice alternative în educația timpurie”, cod My SMIS 11141 este finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1. Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Componenta 1 – CP2/2017 – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative .

Cu drag mă intorc la întâlnire, pentru a putea să și particip, însă vă aștept din nou pe blog și implicați în tot ceea ce înseamnă politici publice!

Melania

Eveniment regional de consultare ACEDO-Bucuresti

Interventie STUDIU Cult Market Research

Cult Market Research prezinta studiul realizat in cadrul proiectului Dialog Social pentru politici publice alternative in educatia timpurie

Sistemul danez, povestit de reprezentantul Universitatii VIA

Sistemul danez, povestit de reprezentantul Universitatii VIA


No Comments on “Politică alternativă în domeniul educației timpurii”

You can track this conversation through its atom feed.

No one has commented on this entry yet.

Lasă un răspuns

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>